Over mij

Wie ben ik

 

Gedurende ruim 25 jaar heb ik de advocatenpraktijk uitgeoefend zowel in loondienst als zelfstandig met andere advocaten.
Sinds de lente van 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk van Amersfoort, waar ik onder de naam van Bosch & Kiela advocaten heb gewerkt, verplaatst naar mijn woonplaats Lunteren.
Als advocaat bied ik mijn cliënt blijvende vooruitstrevende oplossingen voor de juridisch en zakelijke behoeften. Ik ben er trots op dat ik een eerlijk en professioneel advies geef waarbij ik het doel voor mijn cliënt niet uit het oog verlies. Alle aspecten van het recht worden daarbij overwogen om een optimale oplossing voor u te vinden.
U zult opmerken dat ik proactief, benaderbaar en ontvankelijk ben.
Er bestaat bij mij een resoluut verlangen om de klus te klaren. Het spreken in het Nederlands waarbij juridisch vakjargon wordt vermeden is daarbij van belang.
Contacten met een relatie: fiscaaljurist en/of accountant, ondersteunen zo nodig het klaren van de klus. 

 

Mr. A. J. Kiela

1

 

Meer dan 25 jaar ervaring in advocatuur.  

1

2

2

1

3

 

Vooruitstrevend, responsief, eerlijk, professioneel, proactief, benaderbaar, ontvankelijk, communicatief.

Rechtsgebieden:

Personen- en Familierecht; Strafrecht; Verbintenissenrecht; Goederenrecht; Ambtenarenrecht.

 
Curriculum vitae

 

Mr. Kiela beschikt over een ruime juridische en maatschappelijke ervaring.

  • MO akte staatsinrichting Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nederlands recht Rijksuniversiteit Utrecht
  • Werkzaam geweest bij de Nederlandse politie, diverse functies
  • Als advocaat (gast-) colleges gegeven aan de Nederlandse Politieacademie en het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde
  • Docent MBO en HBO privaatrecht, bedrijfsrecht, verzekeringsrecht

In zijn vrije tijd vele sporten beoefend waaronder judo, hocky. Het lezen van boeken op het gebied van (kunst-)geschiedenis, filosofie, theologie. Het wandelen met de hond.

 

Honorarium

 

De werkzaamheden nemen een aanvang op het moment dat de opdrachtovereenkomst in schriftelijk vorm door mij als u is ondertekend.
Tijdens het (gratis) kennismakingsgesprek wordt besproken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp waarbij de overheid de advocaat betaalt en cliënt aan de advocaat een eigen bijdrage verschuldigd is. 
Voor de voorwaarden om gefinancierde rechtshulp te verkrijgen en de bedragen van de eigen bijdragen wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp wordt een prijs afgesproken waarbij het uurtarief van de advocaat leidend is. Afwijkend kunnen afspraken gemaakt worden, te denken valt aan een vast tarief. Dus maatwerk!

De verrichte werkzaamheden worden inzichtelijk gemaakt door een urenspecificatie.
Uiteraard wordt ook beoordeeld in hoeverre de rechtsbijstandverzekeraar -in geval u een rechtsbijstandverzekering heeft- de kosten voor zijn rekening wenst te nemen.

 

Geschillen

 

De advocaat beschikt over een kantoorklachtenregeling, welke regeling op verzoek wordt toegezonden. Mocht u onverhoopt, om welke reden dan ook, niet tevreden zijn over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u een klacht indienen bij de klachtfunctionaris. De klachtfunctionaris is mr. G. Bosch werkzaam als advocaat te Amersfoort.

Voorts ben ik als advocaat onderworpen aan de regelgeving en het tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor meer informatie wordt de cliënt verwezen naar www.advocatenorde.nl.

 

Privacyreglement

 

Teneinde uw persoonsgegevens te gebruiken dient u schriftelijk toestemming te verlenen daartoe vindt u een bepaling in de opdrachtovereenkomst, artikel 9. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst geeft u toestemming tot het voornoemde gebruik. Op verzoek kunt u een exemplaar van het privacyreglement ontvangen voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht. Eveneens kunt u het privacyreglemant inzien door hier te klikken.

 

Stichting derdengelden

 

Mijn kantoor beschikt niet over een Stichting derdengelden.